Behovet for gode utleieboliger øker stadig. Vi i Grunnsteinen ønsker å ta en tydelig posisjon i dette markedet gjennom å være et solid, seriøst og forutsigbart alternativ for våre beboere gjennom våre to tilpassede bokonsepter Leva og Hjemom. Grunnsteinen er eid av partnerne i selskapet og Fastighets AB Balder, Nordens største børsnoterte eiendomsselskap.Ta kontakt med en av oss om du har et leilighetsprosjekt i Stor-Oslo, Bergen og Stavanger som kan egne seg for utleie!